IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească comunică privind recepționarea unui mesaj de mulțumire din partea fiicei unei paciente, care a exprimat recunoștință pentru asistența medicală de urgență prespitalicească acordată mamei dumneaei la data de 10 noiembrie 2023 în mun. Chișinău.

Mesajul de mulțumire este adresat echipei de asistență medicală urgentă, în componența: medic Olesea Chedric, infirmier Tatiana Codrescu și șoferul ambulanței Valeriu Jantuan, care activează în cadrul Substației de Asistență Medicală Urgentă Buiucani.

Scrisorile de mulțumire ale cetățenilor sunt deosebit de relevante pentru administrația IMSP CNAMUP deoarece se apreciază profesionalismul, receptivitatea și empatia manifestată față de pacient și rudele acestora în cadrul acordării asistenței medicale de urgență prespitalicească de către personalul medical al echipelor AMU.

Totodată, conducerea IMSP CNAMUP exprimă recunoștință și apreciere angajaților  I.P. „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru colaborarea profesională constantă manifestată pe parcursul mai multor ani, în scopul conlucrării eficiente pentru asigurarea oportună a acordării serviciilor medicale de urgență la etapa de prespital populației, ce necesită sprijinul și ajutorul nostru.

Cuvintele DVS. de mulțumire aduc încrederea că activitatea instituțiilor de stat  corespunde așteptărilor și necesităților fiecăruia!

 „Unitatea este puterea… Când există muncă în echipă și colaborare, se pot realiza lucruri minunate.” — Mattie Stepanek