În adresa IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a parvenit un mesaj de mulțumire din partea unei paciente, care a exprimat recunoștință pentru asistența medicală de urgență acordată la data de 15.10.23.

Cuvintele de apreciere sunt adresate echipei de asistență medicală urgentă din cadrul SAMU Centru, în componența: asistentul medical Iulius Pîrlii, infirmierul Ion Mura și șoferului ambulanței Alexandr Casian.

În acest context, administrația IMSP CNAMUP, Vă exprimă recunoștință și gratitudine pentru înalta apreciere a profesionalismului și compasiunii manifestate de personalul medical în acordarea asistenței medicale de urgență la etapa de prespital.

Cuvintele Dumneavoastră de mulțumire aduc încrederea că activitatea Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească corespunde așteptărilor și necesităților fiecăruia!