Servicii comunitare integrate vor fi instituite în toată țara, în următorii ani. Aceasta prevede memorandumul semnat astăzi, 16 iunie, între Ministerul Sănătății și Rețeaua organizațiilor prestatoare de îngrijiri comunitare. În cadrul cooperării vor fi întreprinse măsuri pentru a spori accesul cetățenilor la servicii medico- sociale prestate la domiciliu și de a îmbunătăți calitatea acestora.

În prezent, serviciile comunitare sunt oferite de mai multe organizații neguvernamentale și instituții medicale. Doar zece la sută dintre prestatori dispun de echipe interdisciplinare, din care fac parte medici, asistenți medicali, asistenți sociali, lucrători sociali, preoți și voluntari.  În celelalte cazuri,  îngrijirile la domiciliu sunt acordate separat de asistenți medicali sau lucrători sociali.

Organizațiile și instituțiile care oferă servicii comunitare sunt contractate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Compania alocă însă surse financiare  doar pentru îngrijiri medicale la domiciliu.  Costurile pentru serviciile de îngrijiri sociale la domiciliu sunt acoperite de prestatori,  cu suportul donatorilor.

În aceste condiții,  serviciile comunitare integrate nu pot fi extinse și dezvoltate.  Ca urmare, mai mulți bătrâni bolnavi  sau persoane cu nevoi speciale  nu au acces la îngrijiri medico-sociale la domiciliu.

Ministerul Sănătății și Rețeaua organizațiilor prestatoare de servicii comunitare își propun să sporească accesul cetățenilor la îngrijiri medico-sociale la domiciliu  și să îmbunătățească calitatea acestora. Pentru început, vor fi identificate toate persoanele care necesită servicii comunitare integrate. Ulterior, vor fi evaluate cheltuielile necesare pentru acordarea  îngrijirilor la  domiciliu.

În prezent, CNAM alocă pentru  o vizită de îngrijire medicala la domiciliu 131 de lei. În realitate,  costul unei vizite este de cel puțin 200 de lei.

Ministerul Sănătății și Rețeaua organizațiilor prestatoare de servicii comunitare vor  elabora standarde de calitate pentru prestarea îngrijirilor medico-sociale integrate la nivel național. În acest context,  costul unei vizite de îngrijiri la domiciliu va fi ajustat la necesitățile reale ale beneficiarilor.  De asemenea, va fi extinsă lista cu medicamente și produse parafarmaceutice noi pentru bolnavii care necesită îngrijiri medico-sociale la domiciliu.

Memorandumul mai prevede instruirea persoanelor care doresc să acorde îngrijiri medico-sociale la domiciliu și simplificarea procedurii de instituire a acestor servicii.

Peste nouă milioane de lei a alocat CNAM pentru prestarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu,  în anul 2017.
Sursa: http://www.ms.gov.md