03
iun

La data de 1 iunie curent, în incinta IMSP Centrul Național de Asistență
Medicală Urgentă Prespitalicească s-a desfășurat ședința, în cadrul căreia
secretarul de stat al Ministerului Sănătății, domnul Ion PRISĂCARU a prezentat
noul director a IMSP CNAMUP, doamna Natalia CATANOI, caștigătoarea
Concursului organizat de Ministerul Sănătății a Republicii Moldova.

Domnul Ion PRISĂCARU a adresat felicitări noului director cu prilejul
numirii în funcția de înaltă responsabilitate și i-a dorit mult succes în obținerea
rezultatelor pe care le așteaptă cetățenii, remarcând realizările prodigioase a
instituției în perioada activității domnului Boris GOLOVIN în funcție de director
IMSP CNAMUP.
Secretarul de stat al Ministerului Sănătății a exprimat speranța în
continuitatea gestionării și realizării direcțiilor prioritare a IMSP CNAMUP, sub
egida noului director, a doamnei Natalia CATANOI, persoană profesionistă, medic
de urgență cu experiență vastă pe echipa Terapie Intensivă Mobilă, cadru didactic
experimentat, șef de studii la Catedra Urgențe Medicale a Universității de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu".
La rândul său, directorul IMSP CNAMUP, doamna Natalia CATANOI a
mulțumit pentru încrederea acordată, a vorbit despre prioritățile și obiectivele
principale de dezvoltare ale Serviciului de Asistență Medicală Urgentă
Prespitalicească și a precizat că va contribui în continuare la eficientizarea
activității Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească în vederea
sporirii accesului cetățenilor la asistență medicală urgentă prespitalicească și
îmbunătățirea calității serviciilor medicale prestate populației din întreaga țară.