Creșterea accesibilității și operativității Serviciului de Asistență Medicală Urgentă din Republica Moldova reprezintă o prioritate în vederea asigurării accesului echitabil al populației la serviciile medicale și a intervenției rapide în situațiile de urgență.

În acest scop din luna aprilie curent Substația de Asistență Medicală Urgentă Telenești s-a suplinit cu încă o echipă de asistență medicală urgentă. Astfel, la moment populația raionului Telenești va fi deservită de 5 echipe AMU amplasate în SAMU Telenești, PAMU Căzănești și PAMU Sărătenii Vechi.

Membrii echipelor au fost instruiți în conformitate cu regulamentele și directivele stabilite de Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale al RM și Centrul de instruire în domeniul medicinei de urgenţă și Calamităților. Echipele sunt dotate cu medicamente și echipament medical conform cerințelor. Corectitudinea şi promptitudinea realizării sarcinilor de muncă, calitatea activităţii desfăşurate de către echipele AMU, va duce la creșterea încrederii populației în sistemul de sănătate.