21
iun

Astăzi, 21 iunie curent, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au fost discutate prioritățile de dezvoltare a sistemului de asistență medicală de urgență din Republica Moldova și inițierea activităților de consolidare a acesteia cu suportul partenerilor internaționali, precum Organizația Mondială a Sănătății și Guvernul statului Israel.

La acest eveniment au participat: reprezentantul OMS în Republica Moldova, Igor POKANEVYCH; ambasadorul statului Israel în Republica Moldova, E. S. Eliav BELOTSERCOVSKY; secretarul de stat al MSMPS, Igor CUROV și directorul IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, Boris GOLOVIN.

În cadrul conferinței de presă s-a vorbit despre: organizarea, guvernanța și finanțarea sistemului medical; date și informații despre îmbunătățirea calității serviciilor medicale prestate; transportarea și transferal pacienților; asistența medicală acordată și pregătirea personalului medical pentru situații de urgență.

          Directorul IMSP CNAMUP Boris Golovin a comunicat despre beneficiile unificării organizatorice și funcționale ale Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din anul 2015, din momentul în care IMSP CNAMUP a devenit parte componentă a sistemului național de sănătate, fiind un organism integral, consolidat pe interior, care funcționează în baza standardelor și cerințelor unificate.

          Totodată, au fost identificate o serie de provocări, care vor constitui obiective de dezvoltare pentru perioada următoare. Experiența statului Israel, care posedă unul din cele mai eficiente Servicii de AMU, poate servi drept model pentru Republica Moldova, pentru valorificarea potențialului IMSP CNAMUP și alinierea acestuia la standardele internaționale.

Concomitent, menționăm faptul că în perioada 7-11 iunie 2021, o echipă de experți OMS din cadrul Programului de urgență în sănătate publică și Hub-ul OMS din Balcani în gestionarea urgențelor și  experți în medicină de urgență și managementul dezastrelor din Israel au evaluat sistemul de asistență medicală de urgență din Republica Moldova. Evaluarea a inclus utiliarea unui chestionat structurat OMS și discuții în focus grupuri la toate cele trei niveluri – național, regional și comunitar în cadrul vizitelor de teren.

Reiterăm faptul că cele mai importante dimensiuni pe care se va concentra dezvoltarea Serviciului AMUP din Republica Moldova reprezintă: perfecționarea continuă a managementului serviciilor de acordare a asistenței medicale urgente la etapa de prespital și relaționarea acestuia la standardele internaționale; implementarea celor mai eficiente practici în organizarea și acordarea asistenței medicale de urgență; implementarea  experienței educaționale moderne; expertizarea planurilor de intervenții rapide în diverse situații de urgențe medicale; dezvoltarea Centrului de instruire în domeniul urgențelor medicale; dezvoltarea tehnologiilor informaționale și implementarea voluntariatului.