La data de 14 martie curent a avut loc primul curs de instruire în acordarea primului ajutor medical dedicat profesorilor din școli, care face parte dintr-un program amplu inițiat de Ministerul Sănătății, ce prevede ca în decursul anului 2017 să fie instruiți toți profesorii de educație civică din cadrul instituțiilor de învățământ din țară. Instruirea în acordarea primului ajutor medical este asigurată de către medicii formatori ai Centrului de Instruire din cadrul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.

Șaisprezece profesori din raionul Dubăsari au avut posibilitatea să învețe manevre de prim ajutor utilizate în situațiile de urgență. Lecțiile au fost predate într-un mod practic și demonstrativ, fiind folosite materiale didactice și echipamente moderne. La sfârșitul cursului, profesorii au primit certificate care să le ateste noile cunoștințe dobândite și au afirmat că sunt încântați de această inițiativă, precum și de calitatea lecțiilor oferite de medicii Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.