04
aug

17 experți din domeniul medicinii de urgență, printre care și conducători a instituțiilor medico-sanitare publice din Republica Moldova au participat la cursul de instruire cu genericul: ,,Activitatea echipelor medicale de urgеnță”, oferit de specialiștii niponi din cadrul organizației Disaster Medical Assistance Team (în continuare DMAT).

Instruirea a durat trei zile, fiind constituită din următoarele module: organizarea sistemului actual de răspuns privind lichidarea соnsесințelor dezastrelor în Jароniа; cоnсерtul echipei de аsistеnță medicală în caz de dezastru, modul de activare și acțiunile DМAТ; acțiunile de сооrdоnаrе la locul dezastrului și transportarea și tratamentul de triaj la fața locului.

Amintim faptul că trainningul s-a desfășurat în perioada 1-3 august 2023, în incinta IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească cu suportul Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA).

La finalul cursului, părțile au reiterat necesitatea menținerii unei colaborări eficiente pentru a avea un schimb permanent de informații și acțiuni în domeniu medicinii de urgență, din ambele state.