14
sep

IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a recepționat un mesaj de mulțumire din partea unei paciente, care a exprimat recunoștință pentru asistența medicală de urgență prespitalicească acordată la data de 09.09.2023.

Cuvintele de gratitudine sunt adresate echipei din cadrul Substației de Asistență Medicală Urgentă Călărași, în următoarea componență: asistentul medical Maria Izoreanu; infirmierul Valentin Zgîrvaci și șoferul ambulanței Eugen Lapac.

Pentru administrația IMSP CNAMUP sunt deosebit de relevante scrisorile de mulțumire a cetățenilor, prin care se apreciază profesionalismul și compasiunea manifestate de personalul medical în procesul acordării asistenței medicale de urgență prespitalicească.