03
noi

În adresa Ministerului Sănătății a parvenit o scrisoare de mulțumire, care a fost redirecționată Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din partea unei paciente privind atitudinea, profesionalismul, respectul și mărinimia în timpul acordării asistenței medicale urgente calificate.

Frumoasele cuvinte sunt adresate echipei Punctului de Asistență Medicală Urgentă Stoicani din cadrul SAMU Soroca, în componența: asistentului medical Natalia Furdui; infirmierului Vladimir Cociorva și șoferului Vitalie Pahom.

Administrația IMSP CNAMUP exprimă gratitudine pentru înalta apreciere capacităților profesionale și compasiunii manifestate de personalul medical în acordarea asistenței medicale de urgență la etapa de prespital.