IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească comunică că a primit o scrisoare de mulțumire din partea unei paciente, care a exprimat recunoștință pentru asistența medicală de urgență prespitalicească acordată soțului dumneaei la data de 17.09.2023 în orașul Glodeni.

Mesajul de mulțumire și recunoștință este adresat echipei de asistență medicală urgentă, în componența: felcer Tamara Mutelică, infirmier Ala Țîrcunova și șoferul ambulanței Anatolie Coroban, care activează în cadrul Substației de Asistență Medicală Urgentă Glodeni.

Scrisorile de mulțumire ale cetățenilor sunt deosebit de relevante pentru administrația IMSP CNAMUP deoarece se apreciază profesionalismul și empatia manifestată față de pacient și rudele acestora în cadrul acordării asistenței medicale de urgență prespitalicească de către personalul medical al echipelor AMU. Cuvintele DVS. de mulțumire aduc încrederea că activitatea serviciului nostru corespunde așteptărilor și necesităților fiecăruia!