21
mai

Astăzi a avut loc o ședință cu șefii de subdiviziuni din cadrul IMSP CNAMUP în legătură cu intrarea în vigoare a Ordinului nr. 430 ”Cu privire la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din Republica Moldova”, aprobat în luna aprilie de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Vicedirectorul medical al instituției a adus la cunoștința angajaților prevederile Ordinului, care sunt obligatorii de a fi executate de către toate subdiviziunile de asistență medicală urgentă prespitalcească din teritoriu.
În cadrul ședinței, mai mulți șefi de departamente și servicii au prezentat rapoarte privind activitatea subdiviziunilor subordonate și au punctat principalele neajunsuri identificate, în vederea îndepărtării acestora și eficientizării întregii activități a instituției.
Directorul IMSP CNAMUP, domnul Boris GOLOVIN a apreciat activitatea subdiviziunilor de asistență medicală urgentă din teritoriu și a subliniat importanța respectării tuturor actelor normative în vigoare ce reglementează activitatea Serviciului AMUP, în vederea sporirii accesului populației la asistență medicală urgentă și îmbunătățirii calității serviciilor medicale prestate.
În cadrul ședinței, au fost făcute referiri la Concursul echipelor de asistență medicală urgentă, etapa zonală, care a avut loc săptămâna trecută și echipele AMUP care s-au calificat la nivelul următor au fost îndemnate să se pregătească intens pentru participarea la etapa finală a Concursului național, ce va avea loc în perioada 7-9 iunie.
Directorul instituției a anunțat despre continuarea procesului de renovare a parcului de autosanitare al Serviciului AMUP, care va fi completat în luna iunie cu 40 de unități noi de transport sanitar. 
Nu în ultimul rând, a fost propus spre consultare un nou model de uniformă pentru echiparea personalului operativ de intervenție din cadrul subdiviziunilor AMU, conceput de un designer autohton, care va asigura confort la purtare și calitate înaltă.