Din data de 01.02.2018, a început prezentarea rapoartelor cu privire la totalurile de activitate pentru anul 2017. Conform graficului aprobat, primele ședințe au avut loc în substațiile de asistență medicală urgentă Briceni și Edineț, la care au fost prezenți vicedirectorii Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească domnul Alexandru GHIDIRIMSCHI și domnul Igor PRISACARU, manageri ai instituțiilor medico-sanitare publice teritoriale, reprezentanți ai administrației publice locale.

Rapoartele de activitate au fost prezentate de către șefii substațiilor și au cuprins o analiză detaliată a activității echipelor AMU pe parcursul anului 2017. Au fost abordate probleme ce țin de conlucrarea între instituțiile medicale la nivel local. Cuvânt de încheiere a avut vicedirectorul CNAMUP domnul Alexandru GHIDIRIMSCHI, care a menționat realizările obținute, dar și rezervele care necesită o abordare mai specifică.

Iar astăzi, 07 februarie, conform planificării inițiale, vicedirectorul responsabil de Stația de Asistență Medicală Urgentă ”Chișinău”, domnul Ion MIDRIGAN, a prezentat raportul de activitate a substațiilor din municipiu, pentru anul 2017.

La ședință a participat și domnul deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Boris GOLOVIN, vicedirectorii Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească domnul Alexandru GHIDIRIMSCHI, doamna Tatiana BICIC și domnul Vasile CUCU, colaboratori ai stației AMU Chișinău.

Pe marginerea raportului s-au expus și șefii de substații.  În încheiere, au fost menționate unele rezerve și înaintate propuneri pentru îmbunătățirea activității.