28
feb
Pe data de 27 februarie curent a avut loc ședința de prezentare a raportului de activitate a Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească pentru anul 2016. La ședință a  participat ministrul sănătății doamna Ruxanda Glavan, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova domnul Boris Golovin, conducătorul instituției domnul Alexandru Ghidirimschi, vicedirectorii CNAMUP, șefii de substație și personal din administrație. În cadrul ședinței, au fost prezentate principalele obiective care au fost îndeplinite pe parcursul anului trecut și cele mai importante direcții stabilite pentru anul 2017. A luat cuvântul și domnul deputat Boris Golovin, care a afirmat că în perioada de referință instituția a făcut pași importanți și a avut succese pe mai multe planuri. În acest sens, este de menționat susținerea domnului deputat și a Ministerului Sănătății. Cea mai importantă problemă cu care se confruntă Serviciul de Urgență rămâne procurarea de autosanitare și de aparataj medical, care sunt extrem de costisitoare. Doamna ministru a dat asigurări că situația se va schimba, iar dacă pe parcursul anului 2016 s-au făcut eforturi pentru a se identifica potențialii finanțatori, în anul 2017 deja se vor vedea primele rezultate. De asemenea, doamna Ruxanda Glavan a mai menționat că pentru anul curent, este imperativă implementarea dispeceratului comun 112, continuarea procesului de instruire a lucrătorilor medicali, cu reflectarea obiectivă a rezultatelor obținute în ceea ce privește calitatea acordării asistenței medicale de urgență în indicii de performanță acordați.