29
mar

           La data de 29 martie 2023, administrația IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (colaboratorii Serviciului securitatea muncii și protecția civilă din cadrul IMSP CNAMUP) în colaborare cu reprezentanții Inspectoratului General al Poliției au organizat un seminar pentru șoferii ambulanțelor din mun. Chișinău întru sporirea nivelului de disciplină și responsabilitate în activitate.

           Obiectivul seminarului este instruirea în domeniul siguranței circulației rutiere, a conducătorilor vehiculelor cu regim special în scopul sporirii vigilenței lor în respectarea strictă a prevederilor Regulamentului circulației rutiere. 

           În contextul creșterii numărului accidentelor rutiere din ultima perioadă, inclusiv și cu implicarea autosanitarelor, prezența tot mai accentuată a ambuteiajelor, nerespectarea regulilor de circulație din partea pietonilor pe de o parte, cât și neconformitățile semnelor rutiere și prezența stațiilor de oprire – pornire în apropierea zonelor pietonale ce iarăși solicită un grad sporit de atenție din partea conducătorilor autosanitarelor, se impune o colaborare și popularizare mai intensă între participanții la trafic și respectării securității rutiere.

           În cadrul seminarului au fost discutate următoarele subiecte: prevederile actelor normative în domeniu, inclusiv a Regulamentului circulației rutiere; cauzele producerii accidentelor rutiere cu implicarea conducătorilor ambulanțelor; măsurile necesare în vederea reducerii numărului accidentelor rutiere; școlarizarea și popularizarea cerințelor unui trafic rutier sigur.

           IMSP CNAMUP asigură asistența medicală urgentă calificată și transportarea asistată în condiții optime cu monitorizarea parametrilor vitali, astfel încât viața și sănătatea cetățenilor să fie în afara oricărui pericol!