06
mar
Astăzi, 6 martie, a avut loc festivitatea oficială de semnare a contractelor de grant pentru implementarea proiectelor finanțate în cadrul Programului ”Kusanone”. Asistența financiară este acordată de către Guvernul Japoniei în mai multe domenii prioritare din Republica Moldova, inclusiv în domeniul sănătății. Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a aplicat pentru un proiect în cadrul programului și a obținut un grant pentru modernizarea echipamentului de instruire în acordarea primului ajutor medical. Din suma oferită de către finanțator va fi procurat echipament modern de instruire. Materialul didactic va contribui la modernizarea și fortificarea capacităților Centrului de Instruire din cadrul instituției. La ceremonie au participat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, doamna Svetlana CEBOTARI, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, doamna Monica BABUC, E.S. Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, Excelența sa, domnul Masanobu Yoshii, vicedirectorii Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească domnul Alexandru GHIDIRIMSCHI și doamna Tatiana BICIC și alți conducători ai instituțiilor care vor beneficia de asistența financiară. Managerii instituțiilor au mulțumit excelenței sale, domnului ambasador pentru oportunitatea oferită de către Guvernul Japoniei și au menționat că astfel calitatea serviciilor prestate va crește, atingând standardele europene.