26
ian
În anul 2016, doar 27,9%  din solicitările deservite de medicii 903 au constituit urgențe majore care puneau în pericol viața și necesitau intervenție imediată. Aproximativ 75.000 de cazuri au constituit probleme medicale care ar fi putut fi temporizate și rezolvate prin intermediul medicinii primare. Mai mult decât atât, Serviciul de Urgență s-a confruntat cu situații în care persoanele au refuzat să fie examinate și să li se acorde ajutor medical la sosirea echipei de urgență, în anul 2016 înregistrându-se 4391 de astfel de cazuri. O altă problemă care împiedică ajungerea echipei acolo unde este cu adevărat necesară sunt apelurile false. În anul 2016, s-au înregistrat  995 de apeluri de apeluri false. În 6853 de cazuri, echipa a constatat lipsa pacientului la locul solicitării, utilizând în zadar resurse importante. Au existat și situații în care pacienți practic sănătoși au solicitat servicii de asistență medicală urgentă - 618 persoane .