Secțiile, Direcțiile, Subdiviziunile IMSP CNAMUP:

 • Departamentul Economie, finanțe, achiziții și resurse umane
 • Departamentul Dispecerizare și statistică medicală:
  • Direcția dispecerizare
  • Direcția statistică medicală
 • Departamentul Audit medical, control de linie și asigurarea calității
 • Departamentul logistică:
  • Direcția gospodărie
  • Direcția transport auto
 • Centrul de Instruire în domeniul medicinii de urgență și calamităților
 • Direcție tehnologii informaționale și telemedicină
 • Serviciul Farmaceutic, consumabile și dispozitive medicale
 • Serviciul petiționare și relații cu publicul
 • Serviciul securitatea muncii
 • Serviciul securitate economică și audit intern
 • Secția relații externe, proiecte și investigații
 • Serviciul cercetare și implementare
 • Serviciul protecție civilă
 • Cancelaria
 • Arhiva
 • Substații de Asistență Medicală Urgentă
 • Puncte de Asistență Medicală Urgentă