Direcții, Servicii, Subdiviziuni IMSP CNAMUP:

 • Direcția Economie și finanțe
 • Direcția resurse umane
 • Direcția audit
 • Direcția dezvoltare infrastructură și gospodărie
 • Direcția transport auto
 • Direcția tehnologii informaționale
 • Direcția asigurarea calității și telemedicina
 • Direcția statistică medicală
 • Dispecerat comun de urgență
 • Centrul de Instruire în domeniul medicinii de urgență și calamităților
 • Serviciul Farmaceutic, consumabile și dispozitive medicale
 • Serviciul comunicare și relații cu publicul
 • Serviciul relații externe și dezvoltare strategică
 • Serviciul securitatea muncii și protecție civilă
 • Serviciul achiziții publice
 • Serviciul juridic
 • Cancelarie
 • Arhiva
 • Substații de Asistență Medicală Urgentă
 • Puncte de Asistență Medicală Urgentă