Secțiile, Direcțiile, Subdiviziunile IMSP CNAMUP:

 • Departamentul Economie, finanțe, achiziții și resurse umane
 • Departamentul Dispecerizare și statistică medicală
 • Departamentul asigurarea calității și control de linie
 • Departamentul logistică
 • Centrul de Instruire în domeniul medicinii de urgență și calamităților
 • Direcția tehnologii informaționale și telemedicină
 • Serviciul Farmaceutic, consumabile și dispozitive medicale
 • Serviciul petiționare și relații cu publicul
 • Serviciul securitatea muncii
 • Serviciul securitate economică și audit intern
 • Secția relații externe, proiecte și investiții
 • Serviciul audit medical intern
 • Serviciul protecție civilă
 • Serviciul juridic
 • Cancelarie
 • Arhiva
 • Substații de Asistență Medicală Urgentă
 • Puncte de Asistență Medicală Urgentă