Pe data de 23.03.2020, reprezentanții companiei ”Orhei – Vit” au oferit în dar 7000 litri de suc pentru membrii echipelor de asistență medicală urgentă din Republica Moldova. Sucurile vor fi repartizate pe întreg teritoriul țării, tuturor colaboratorilor Serviciului de Urgență.

     Conducerea IMSP Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească vă adresează sincere mulțumiri pentru aprecierea și  respectul exprimate față de persoanele, care se află în prima linie de combatere cu Coronavirului de tip nou.