Astăzi, 13 tineri care au absolvit instituțiile de învățământ profesional tehnic cu profil medical din țară s-au prezentat pentru a fi angajați la substațiile din cadrul IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Absolvenții au fost repartizați în câmpul muncii prin ordinul Ministerului Sănătății cu statut de tineri specialiști.

Conducerea instituției a venit cu un mesaj de felicitare pentru tinerii absolvenți, exprimând încrederea că cunoștințele acumulate pe parcursul anilor de studii vor permite să devină adevărați profesioniști. Astfel, suplinirea numărului de echipe cu personal medical calificat va spori accesul populației și îmbunătăți calitatea asistenței medicale urgente prespitalicești.

Remarcăm faptul că în timpul stagiului practic în domeniul medicinei de urgență la subdiviziunile instituției, asistenții medicali au dat dovadă de cunoștințe teoretice și practice în acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești, manifestând responsabilitate, spirit de muncă în echipă și competențe profesionale.

Totodată, conducerea IMSP CNAMUP a vorbit noilor angajați despre specificul activității în echipe de asistență medicală urgentă, asigurându-i că colegii cu experiență vor fi permanent alături pentru a-i ghida.