La data de 25 aprilie curent, colaboratorii IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au fost instruiți la cursul „Suportul Vital Bazal și utilizarea defibrilatorului automat extern la adulți” de reprezentanții Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR) în colaborare cu Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (CUSIM).

            În cadrul trainingului, 12 participanți din diferite regiuni ale țării au obținut
abilități în evaluarea rapidă și resuscitarea eficientă a pacientului în cazul unui stop cardio-respirator, tehnicile de resuscitare în baza Protocolului DR ABC, importanța combinației compresiilor toracice cu ventilațiile, dezobstrucția căilor aeriene și utilizarea defibrilatorului extern automat.

            Menționăm faptul că defibrilarea realizată în 3-5 minute de la instalarea
stopului cardiac crește rata supraviețuirii cu mai mult de 50-70%. Defibrilatoarele automate externe sunt dispozitive computerizate, eficace în calitate și performanță, care utilizează comenzi verbale şi vizuale în scopul ghidării personalului medical
pentru efectuarea în condiții de siguranță a defibrilării la pacienții aflați în stop cardiac.

            Membrii echipelor de asistență medicală urgentă au fost instruiți în baza
unui program educațional conform ghidurilor actuale europene din domeniu.Ulterior, au fost organizate acțiuni de simulare a unor scenarii posibile și realiste în care viața pacienților se află în pericol iminent. La final, colaboratorilor IMSP CNAMUP li s-au înmânat certificate recunoscute la nivel european.