02
noi

IMSP CNAMUP a găzduit delegația Serviciului de Ambulanță Județean Iași condusă de dna  Dr. Angelica Hristea, Manager General SAJ Iași.  Scopul vizitei a fost consolidarea acțiunilor de cooperare în cadrul Acordului de Colaborare în domeniul asistenței medicale urgente prespitalicești, semnat de către cele două Părți în luna iunie curent.

În cadrul vizitei care a purtat un caracter dinamic și productiv au fost abordate diverse subiecte de interes major, o atenție deosebită fiind acordată angajamentului exprimat de ambele Părți de participare la apelul pentru proiecte standard în cadrul Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027.

Concomitent, au fost identificate axele pentru elaborarea unui Plan de acțiuni comune în sensul transmiterii celor mai bune practici, petrecerii sesiunilor comune de instruire, elaborării unor proceduri operaționale, etc.

Acest parteneriat va fi unul durabil care va permite  realizarea proiectului conceput și multor altor care  urmează iar viziunea comună ne va permite să depășim provocările și să realizăm obiectivele comune care cu siguranță se vor reflecta asupra sporirii capacităților operaționale ale serviciilor de asistență medicală urgentă la etapa de prespital, beneficiari ale cărora vor fi cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului.

IMSP CNAMUP exprimă recunoștință partenerilor din cadrul SAJ Iași pentru receptivitate și colaborare fructuoasă.