09
iun
Delegația IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a efectuat o vizită de lucru la Serviciul de Ambulanță Județean Iași, România, în cadrul căreia au fost abordate diverse subiecte ce țin de colaborarea între instituții, în vederea dezvoltării şi consolidării serviciilor de asistență medicală urgență prespitalicească, prin derularea unui șir de activități comune și schimbului de bune practici. O atenție specială a fost acordată compartimentului colaborării în vederea implementării proiectelor comune cu finanțare europeană, în particular fiind discutate acțiunile comune care urmează a fi întreprinse în vederea implementării de proiecte comune în cadrul Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027. Astfel, vizita care a purtat un caracter deosebit de productiv s-a materializat prin semnarea unui Acord de colaborare privind cooperarea în domeniul asistenței medicale urgente prespitalicești, în care sunt incluse o serie de obiective importante pentru ambele Părți, realizarea cărora va aduce plus valoare, sub toate aspectele. IMSP CNAMUP exprimă recunoștință colegilor din cadrul SAJ Iași pentru receptivitate, deschidere, colaborare și exprimă convingerea că eforturile conjugate vor contribui la sporirea rezilienței Serviciilor de AMUP și creșterii calității serviciilor de asistență medicală urgentă acordate populației de pe ambele Părți.