28
iul

În fiecare an, la data de 28 iulie este marcată Ziua Națională a Ambulanței din România. Cu prilejul acestei sărbători, colectivul IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine tuturor celor, care au ales cea mai nobilă meserie și o practică cu multă dăruire și curaj.

Astăzi se împlinesc 117 ani de la apariția primei ''Salvări'' din Bucureşti, din iniţiativa profesorului Nicolae Minovici. Exprimăm înaltă admirație pentru profesionalismul, devotamentul și sacrificiul manifestate în îndeplinirea intervențiilor de salvare a pacienților.

Avem încredere că relațiile de parteneriat între Republica Moldova și România vor avea în continuare o colaborare deosebit de productivă în vederea dezvoltării serviciilor de asistență medicală urgentă la etapa de prespital, prin derularea unui șir de activități comune și schimbului de bune practici.

Stimați colegi, eforturile și receptivitatea Dumneavoastră vor contribui la sporirea calității serviciilor medicale de calitate acordate populației de pe ambele maluri ale Prutului.

„Oriunde este iubită arta medicinei, există și o iubire a umanității"- Hipocrate