Cursul de instruire ”Acordarea primului ajutor medical în situații de urgență”, inițiat la data de 14 martie 2017, la îndemnul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, pentru a pregăti profesorii și cadrele medicale din licee și gimnazii să reacționeze corect în situațiile cu risc imediat pentru viață, a luat sfârșit.

Astfel, în perioada 14 martie-22 iunie, medicii formatori ai Centrului de Instruire în Domeniul Medicinei de Urgență și Calamităților din cadrul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au asigurat instruirea a 1148 de profesori de educație civică și educație fizică, precum și cadrele medicale din instituțiile de învățământ.

Cursurile s-au desfășurat în toate raioanele țării și în municipiile Chișinău, Bălți și Comrat. Pentru prima data, cadrele didactice au avut posibilitatea să fie inițiate în cunoașterea practică a manevrelor de prim ajutor ce trebuie întreprinse imediat în cazul unor situații de pericol pentru sănătate cum ar fi stopul cardio-respirator, obstrucția căilor aeriene prin corp străin, hemoragii masive, traumatisme, intoxicații etc.

Profesorii au însușit tehnicile de bază ale Suportului Vital Bazal, manevrele de dezobstrucție a căilor aeriene, metode de hemostază primară și imobilizare provizorie, prin aplicații practice pe manechine și mulaje special destinate antrenamentului medical.

Tehnicile și tacticile prezentate și demonstrate în practică de către medicii formatori ai Serviciului de Asistență Medicală Urgentă sunt conforme recomandărilor și elaborărilor instituțiilor internaționale în domeniu și se aplică la nivel mondial pentru instruirea persoanelor fără studii medicale, ceea ce confirmă ușurința cu care informațiile au fost asimilate de către cadrele didactice.

Scopul cursului de instruire nu a fost doar acela de a pregăti profesorii să posede cunoștințele necesare pentru a reacționa adecvat în situațiile de urgență, ci și de a forma viitori formatori, care să transmită cunoștințele acumulate în domeniu pe parcursul orelor de instruire, elevilor.

Toți cei care au beneficiat de instruire în acordarea primului ajutor medical din partea medicilor formatori ai Serviciului de Urgență și-au exprimat părerea unanimă că utilitatea și calitatea acestor cursuri este incontestabilă și că într-adevăr au învățat foarte multe lucruri noi, pe care nu ar fi avut posibilitatea să le învețe într-o altă împrejurare.

Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească desfășoară o activitate amplă de pregătire a populației pentru a acorda primul ajutor medical. În anul 2017, au fost organizate cursuri de prim ajutor pentru cetățeni în toate centrele comerciale mari din orașul Chișinău, au fost pregătite cadrele didactice și medicale din instituțiile de învățământ din țară, precum cadrele didactice și auxiliare din tabăra de odihnă pentru copii ”Cireșarii”.