Denumirea instituției: Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (IMSP CNAMUP).

Adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16, MD-2025

Tel. +373 22 286270;

Fax +373 22 025956

E-mail: cnamup@ambulanta.md

https://ambulanta.md/

Fondatorul: Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Data fondării:  1 octombrie 2015, în temeiul  Hotărârii Guvernului RM  Nr. 377 din  16.06.2015

Acreditare:   Certificat de acreditare  nr. 1543 din 03.10.2022

Instituția care a eliberat certificatul de acreditare: Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Numărul contractului şi data  când acesta a fost încheiat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină: nr. 05-08/1 din 31.12.2021.

Tipul serviciilor : acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital şi transportarea medicală asistată a pacienților.

IMSP CNAMUP posedă autorizația de  unic prestator de servicii de asistență medicală urgentă prespitalicească cetățenilor  Republicii Moldova, precum și călătorilor internaționali, care dispune de resurse umane pregătite și capacități tehnice suficiente pentru acordarea asistenței medicale urgente de calitate.

Volumul asistenței medicale urgente la etapa de prespital  este prestat în conformitate cu criteriile de contractare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală, pe principiul ”per capita” aprobat pentru  fiecare an separat.

Prin urmare,  toată populația Republicii Moldova și călătorii internaționali beneficiază la necesitate, în mod gratuit, de asistență medicală urgentă prespitalicească.

Taxarea serviciilor:  Gratuit

Eligibilitatea-Populația deservită: Cetățenii și vizitatorii Republicii Moldova.

Aria de deservire: Republica Moldova

Programul de acordare a asistenței medicale urgente la etapa de prespital:  non stop, 24/7-365

Instituția ierarhic superioară:

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Adresa: Strada Vasile Alecsandri 2, mun. Chișinău MD-2009

Numărul de telefon a Liniei Fierbinți a Ministerului Sănătății: 

022 72 10 10

https://ms.gov.md/

Instituția contractantă a serviciilor de asistență medicală urgentă la etapa de prespital :

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)

Adresa: Strada Vlaicu Pârcălab 46, mun. Chișinău MD-2012

Numărul de telefon a Liniei Verzi a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină:

 0800 99999

http://www.cnam.md/

 

Direcții, Servicii, Subdiviziuni IMSP CNAMUP:

 • Direcția economie și contabilitate
 • Direcția resurse umane
 • Direcția audit financiar
 • Direcția juridică
 • Direcția dezvoltare și coordonare strategică
 • Direcția statistică medicală și audit managerial intern
 • Direcția transport auto
 • Direcția dezvoltare infrastructură și gospodărie
 • Direcția TIC și comunicații
 • Direcția calității și tehnologii medicale
 • Dispecerat comun de urgență
 • Centrul de instruire în domeniul medicinei de urgență, calamităților și situații de criză
 • Serviciul achiziții publice
 • Serviciul comunicare, relații cu publicul și secretariat
 • Serviciul farmaceutic, consumabile și dispozitive medicale
 • Serviciul securitatea muncii, trafic rutier și protecție civilă
 • Cancelarie
 • Arhiva
 • Substații de Asistență Medicală Urgentă
 • Puncte de Asistență Medicală Urgentă