Prezentare:

Centrul de instruire în domeniul medicinii de urgență, calamităților și situații de criză (Centrul) a fost creat în anul 2015. Centrul este o subdiviziune structurală a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, care prin diversificarea ofertei educaționale asigură formarea profesională continuă la locul de muncă și în conformitate cu principiul ”lucrul în echipă” a personalului medical, paramedical și operativ.

Misiunea:

Centrul de instruire în domeniul medicinii de urgență, calamităților și situații de criză are misiunea de a oferi servicii educaționale de formare profesională continuă de calitate, ținând cont de nevoile beneficiarelor, angajatorilor și racordându-se la necesitățile sistemului de asistență medicală de urgență prespitalicească din Republica Moldova.

Viziunea:

Centrul de instruire în domeniul medicinii de urgență, calamităților și situații de criză este o subdiviziune a IMSP CNAMUP, care asigură dezvoltarea competențelor specifice profesionale în prestarea serviciilor de asistență medicală urgentă prespitalicească personalului medico-sanitar și non-medical, fiind orientat spre calitate, excelență, acces și colaborare.

Valorile:

Centrul de instruire în domeniul medicinii de urgență, calamităților și situații de criză are următoarele valori:

  • Profesionalismul
  • Performanța  
  • Creativitatea și inovația
  • Responsabilitatea individuală și organizațională
  • Demnitatea, respectul reciproc şi confidențialitatea
  • Satisfacția nevoilor beneficiarilor
  • Comunicarea eficientă
  • Colaborarea constructivă
  • Munca în echipă