Proceduri de achizitii 2024

Planul de achizitii 2024

Servicii de reparare și întreținere a automobilelor de serviciu

Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru anul 2024

Servicii de monitorizare a obiectelor mobile prin GPS pentru anul 2024

Produse petroliere pentru anul 2024

Servicii de internet și televiziune digitala

Servicii de spălătorie auto pentru anul 2024

Servicii de reparare și întreținere a automobilelor de serviciu REPETAT

Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor supravegere video

Servicii de telefonie mobilă pentru anul 2024

Servicii de Internet Mobil

Servicii de încărcare, menținere și restabilire a cartușelor

Servicii de colectare și tratare prin autoclavare a deșeurilor medicale

Parbrize și geamuri pentru transport auto

Mobilier

Apă potabilă

Stingătoare și servicii de verificare/reâncarcare

Servicii de vulcanizare

Anvelope pentru sezonul de vară

Acumulatoare auto

Servicii de lipire a însemnelor și inscripțiilor din peliculă oracal (oralite) pe caroseria ambulanțelor

Fotolii cu rotile

Perii pentru spălarea automobilelor

Formulare de evidență medicală primară

Servicii de reparații și montare tâmplărie din aluminiu și PVC cu geam termopan pentru imobilele din cadrul IMSP CNAMUP

Mobilier REPETAT

Stație de pompare a Oxigenului medical în butelii

Materiale tehnico-sanitare

Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor de tip ”split”

Servicii de deservire a sistemului de răcire a blocului administrativ din str. Constantin Vîrnav, 16, mun. Chișinău

Servicii de proiectare a sitemelor de semnalizare antiincendiu

Jaluzele verticale și orizontale și servicii de reparare a jaluzelelor verticale și a garnișei jaluzelei verticale

Elevator hidraulic cu două coloane

Mobilier pentru SAMU Orhei și PAMU Zăbriceni (Edineț)

Matareiale electrice

Lucrări de construcție a platformei din beton armat și alimentarea cu energie electrică a stației de oxigen amplasată str. A. Doga, 21, mun. Chișinău

Lucrări de reparație capitală a încăperilor PAMU Bădiceni, SAMU Soroca

Servicii de proiectare privind construcția edificiului Substației AMU Ciocana, mun. Chișinău

Fotolii și scaune

Servicii de deservire tehnică și pornire a echipamentelor termice (cazane, convectoare) din imobilele subdiviziunilor din cadrul IMSP CNAMUP pentru perioada rece an. 2024-2025

Servicii de verificare a coșurilor de fum și canalelor de ventilare din imobilele gestionate de subdiviziunile IMSP CNAMUP pentru perioada rece an. 2024-2025

Anvelope pentru sezonul de iarnă

Consumabile și dispozitive medicale

Servicii de proiectare: Construcția clădirilor destinate ”Atelier Auto al I.M.S.P. CNAMUP”, pe terenul cu nr. cadastral: 0100119.270, amplasat în mun. Chișinău, șos. Muncești nr. 426

Servicii de verificare periodică a dispozitivelor medicale

Produse de curăţat şi de înterținere