Denumirea instituției: Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (în continuare IMSP CNAMUP)

Adresa: str. C.Vîrnav, 16 MD-2025, mun. Chișinău, Tel. +373 22 286270; Fax +373 22 025956

e-mail: cnamup@ambulanta.md

adresa site web: https://ambulanta.md/

Fondatorul: Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Data fondării:  1 octombrie 2015, în temeiul  Hotărârii Guvernului RM  Nr. 377 din  16.06.2015

Acreditare:  Certificat de acreditare  nr. 1543 din 03.10.2022

Instituția care a eliberat certificatul de acreditare: Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Numărul contractului şi data  când acesta a fost încheiat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină: 05-08/259 din 29.12.2017

Tipul serviciilor : acordarea asistenței medicale urgente la etapa de pre-spital  şi transportarea medicală asistată.

IMSP CNAMUP posedă autorizația de  unic prestator de servicii de asistență medicală urgentă prespitalicească cetățenilor  Republicii Moldova, precum și călătorilor internaționali, care dispune de resurse umane pregătite și capacități tehnice suficiente pentru acordarea asistenței medicale urgente de calitate.

Volumul asistenței medicale urgente la etapa de pre-spital  este prestată în conformitate cu Criteriile de contractare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală, pe principiul ,,per capita,, aprobat pentru  fiecare an separat.

Prin urmare,  toată populația Republicii Moldova și călătorii internaționali beneficiază la necesitate, în mod gratuit, de asistență medicală urgentă prespitalicească.

Taxarea serviciilor:  Gratuit

Eligibilitatea-Populația deservită: Cetățenii și vizitatorii Republicii Moldova.

Aria de deservire: Republica Moldova

Instituția ierarhic superioară:

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Adresa: Strada Pantelimon Halippa 2, Chișinău 2009

Numărul de telefon a Liniei Fierbinți a Ministerului Sănătății:  022 072 10 10

http://www.msmps.gov.md/

Instituția contractantă a serviciilor de asistență medicală urgentă la etapa de prespital :

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)

Adresa: Strada Vlaicu Pârcălab 46, Chișinău 2012

Numărul de telefon al Liniei Verzi a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină:  0800 99999

http://www.cnam.md/