Direcții, Servicii, Subdiviziuni IMSP CNAMUP:

 • Direcția economie și contabilitate
 • Direcția resurse umane
 • Direcția audit financiar
 • Direcția juridică
 • Direcția dezvoltare și coordonare strategică
 • Direcția statistică medicală și audit managerial intern
 • Direcția transport auto
 • Direcția dezvoltare infrastructură și gospodărie
 • Direcția TIC și comunicații
 • Direcția calității și tehnologii medicale
 • Dispecerat comun de urgență
 • Centrul de instruire în domeniul medicinei de urgență, calamităților și situații de criză
 • Serviciul achiziții publice
 • Serviciul comunicare, relații cu publicul și secretariat
 • Serviciul farmaceutic, consumabile și dispozitive medicale
 • Serviciul securitatea muncii, trafic rutier și protecție civilă
 • Cancelarie
 • Arhiva
 • Substații de Asistență Medicală Urgentă
 • Puncte de Asistență Medicală Urgentă