Prezentare generală

Denumirea instituției: Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (în continuare IMSP CNAMUP)

Adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16, MD-2025

Tel: +373 22 286270

E-mail: cnamup@ambulanta.md

Fax: +373 22 025956

Adresa site web: https://ambulanta.md/

Fondatorul: Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Data fondării: 1 octombrie 2015, în temeiul  Hotărârii Guvernului RM  Nr. 377 din  16.06.2015

Acreditare: Certificat de acreditare  nr. 1543 din 03.10.2022

Instituția care a eliberat certificatul de acreditare: Agenția Națională pentru Sănătate Publică