Prezentare generală

Prezentare generală

Denumirea instituției: Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (în continuare IMSP CNAMUP)

Adresa: str. C.Vîrnav, 16 MD-2025, or. Chișinău, Tel. +373 22 286270; Fax +373 22 025956

e-mail: cnamup@ambulanta.md

adresa site web: http://ambulanta.md/

Fondatorul: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

Data fondării:  1 octombrie 2015, în temeiul  Hotărârii Guvernului RM  Nr. 377 din  16.06.2015

Acreditare:  Certificat de acreditare  nr. 3287 din 06.10.2017

Instituția care a eliberat certificatul de acreditare: Consiliului Național de Evaluare şi Acreditare

Asistența medicală de urgență acordată populației în perioada 22-28 iunie
30iun.
   Numărul total de persoane care au primit asistență medicală de urgență la etapa de prespital în perioada 22-28 iunie este de 12932 pacienți. Echip...
Read More
Colaboratorii IMSP CNAMUP distinși cu Diplomele Parlamentului și Guvernului
23iun.
Cu ocazia Zilei Lucrătorului Medical și a Farmacistului, 10 angajați din cadrul IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească...
Read More
Distincții de Stat pentru colaboratorii IMSP CNAMUP
22iun.
De Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului, 10 lucrători din cadrul IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au pri...
Read More