Prezentare generală

Prezentare generală

Denumirea instituției: Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (în continuare IMSP CNAMUP)

Adresa: str. C.Vîrnav, 16 MD-2025, mun. Chișinău, Tel. +373 22 286270; Fax +373 22 025956 e-mail: cnamup@ambulanta.md

adresa site web: https://ambulanta.md/

Fondatorul: Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Data fondării:  1 octombrie 2015, în temeiul  Hotărârii Guvernului RM  Nr. 377 din  16.06.2015

Acreditare: Certificat de acreditare  nr. 1543 din 03.10.2022

Instituția care a eliberat certificatul de acreditare: Agenția Națională pentru Sănătate Publică

<strong>Solicitările deservite de echipele AMU în ultima săptămână</strong>
         IMSP CNAMUP informează că în perioada 21.11.22 – 27.11.22, intervenția ambulanței a fost solicitată pentru 14590 persoane, inclusiv la 3103 co...
Read More
Scrisoare de mulțumire
Astăzi, Vă prezentăm o scrisoare de mulțumire din partea unei paciente privind acordarea asistenței medicale de urgență la etapa pespitaliceacă, adre...
Read More
Numărul cazurilor de hipotermie este în creștere
IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (IMSP CNAMUP) comunică că în perioada septembrie – noiembrie 2022, au solicitat...
Read More