03
mar

            La data de 3 martie curent, în cadrul ședinței de bilanț vicedirectorul dezvoltare strategică, Iurie CRASIUC a prezentat Raportul anual cu privire la activitatea IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească pentru anul 2022.

            Pe parcursul anului 2022, Serviciul AMUP a avut următoarele obiective: asigurarea accesibilității, operativității și calității serviciilor de asistență medicală urgentă prestată populației la etapa de prespital; fortificarea bazei tehnico-materiale a Serviciului AMUP; pregătirea și menținerea continuă a Serviciului pentru situații speciale în vederea acordării asistenței medicale în diverse situații de criză.

            S-a menționat că IMSP CNAMUP este constituit din 41 Substații AMU teritoriale și 95 Puncte AMU. 

            Pe parcursul perioadei de referință, activitatea Serviciului AMUP a fost asigurată de 262 echipe AMU, din ele 22 echipe AMU specializate (5 - cardiologice, 15 – reanimare maturi și 2 - reanimare copii). În cadrul instituției au activat 348 medici, 1342 personal medical mediu, 838 personal medical inferior și 1544 alte categorii de personal.

            În anul 2022, echipele AMU au deservit 795.884 solicitări pe întreg teritoriul țării, cu înregistrarea în medie a 2200 solicitări în 24 ore. Indicii de incidență a solicitărilor atestă suprasolicitarea Serviciului AMU, în special în localitățile urbane. 

            În anul 2022, parcul de autosanitare a fost suplinit cu 37 ambulanțe noi, 20 de tip B și 17 de tip C, dotate corespunzător cerințelor stabilite în actele normative. 

            Consolidarea bazei tehnico-materiale a continuat prin asigurarea permanentă cu medicamente și dispozitive medicale și fiind create condiții optime de lucru pentru angajați, prin construcții noi și reparații capitale și curente.

            Pe parcursul anului 2022 în structura urgențelor medico-chirurgicale pe categorii ponderea constituie: respiratorii – 22,6%, cardiovasculare – 22,0%, neurologice – 13,7%, traumatologice – 9,2%, obstetricale-ginecologice - 3% și altele.

            În cadrul DMU/UPU/SI a spitalelor au fost transportați asistat 41% pacienți din numărul total de solicitări deservite.