15
feb
În scopul perfecționării continue a calității asistenței medicale acordate populației, lucrătorii medicali de urgență sunt instruiți permanent, iar o dată la cinci ani, conform ordinului Ministerului Sănătății, sunt supuși evaluării la proba teoretică și practică, în urma căreia li se conferă categoria de calificare. Ședințele Comisiei de atestare a personalului medical cu studii medii de specialitate au loc o dată în trimestru. Astăzi a avut loc prima ședință din anul 2018, fiind depuse șase dosare pentru categoriile întâi și superioară. Candidații care au participat la susținerea probelor, au demonstrat o pregătire profesională și cunoștințe temeinice în domeniu, iar pe baza punctajului acumulat la cele două probe, li s-au conferit categoriile conform competențelor. Președintele Comisiei de atestare a venit cu un cuvânt de încheiere în care a accentuat importanța pregătirii și evaluării permanente a cunoștințelor în scopul perfecționării continue a nivelului de calificare și a calității asistenței medicale de urgență acordate populației.