La 10.07.2018, între IMSP CNAMUP și Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui a fost Semnat Acordul de colaborare în domeniul managementului serviciilor de asistență medicală urgentă la etapa de pre-spital adresate populației din regiune și perfectării continue a calității acestora.

Obiectivele prioritare ale acestui Acord sunt:

  • – Preluarea bunelor practici în domeniul instruirii și evaluării personalului
  • – Dezvoltarea și promovarea activității de voluntariat
  • – Dezvoltarea și fortificarea serviciului de dispecerizare a urgențelor medicale
  • – Organizarea și desfășurarea vizitelor de studiu reciproce, pentru specialiștii ambelor autorități pentru a oferi înțelegere comparativă a domeniului respectiv din ambele țări
  • – Participarea experților și specialiștilor în activități științifice, întruniri, conferințe și alte evenimente.